Decentral ventilation

Meltem ventilation danmark

Meltem WRG 1 Klassikeren

Klassikeren

• Varmegenanvinding op til 76%

• Støjniveau fra LpA, 10 m² = 12,4 dB (A)

• Høj luftydelse 15 – 100 m³ / h

• Enkelt- eller flere rumsløsning