Meltem version 2

Innovativ ventilation med varmegenvinding, behovstyret efter Co2 eller fugt.

Nyhed fra Meltem

M-WRG version 2

Meltems ventilationsenhed største fordel er tilluft og udsug er separeret og filtreres. Dette garanterer hygiejniske til og fra førelse af luften, i modsætning til decentrale ventilatorer, med ”push og pul” der tilfører og suger luft gennem den samme rør og kun filtrerer den ene side.

 

Produktegenskaber

• Varmegenvindingseffektivitet op til 94%
• Modstrømsvarmeveksler
• Entalpieveksler (returnere fugt)
• Konstant ventilations flow
• Støj fra LpA, 10m² = 8,4 dB (A)
• Akustisk isolering Dn, e, w op til 70 dB (A)
• Filter klasse F7 / ePM1 60%
• VOC-sensor der dektekter forurenende
stoffer i luften
• Et eller flere rumløsning
• Passivhus certificeret (Godkendt i EU)
• Hygiejnisk testet i overensstemmelse
med VDI 6022 Bl. 1-(EU)
• Frostbeskyttelse

 

Anvendelse

• Familieboliger
• Lejligheder
• Plejehjem
• Institution og dagpleje
• Skoler
• Hoteller
• Kontor

 

Enkel og flere muligheder for montering

Væg montering

1. Monteret på væggen med 2 stk. separate  rør gennem mur.

 

Delvis montering i væg

2. Delvis indbygget i væggen med 2 stk. separate rør gennem væggen.

 

 

Skjult installation med rørføring

3. Skjult installation, giver mulighed luftskifte i 3 rum, 1 stk. sug og 2 stk. indblæsning. Tilluft kan reguleres via indblæsningsventil.